Cenovnik

Svaki audio snimak ima svoju cenu koja je jasno naznačena na stranici sa opisom snimka. To je važeća cena za kupovinu jednog snimka. Za kupovinu svakog sledećeg snimka u okviru iste transakcije obračunava se popust.


Svi popusti se automatski obračunavaju kada stavite snimak u korpu za kupovinu.


Postoje dve različite vrste popusta:


- popusti za snimke iz iste kategorije (snimci sa istim afirmacijama i nazivom, ali različite vrste – standardni, nečujni, podsvesni i stereomiks),

- popusti za snimke iz različite kategorije (snimci sa različitim afirmacijama i naslovima).


Ove dve vrste popusta se kombinuju međusobno.


Različiti popusti su za snimke iz iste kategorije i za snimke iz različitih kategorija.


U navedenim primerima cena osnovnog snimka je 299 dinara, a popusti su prikazani u sledećoj tabeli:


Snimci iste kategorije ali različite vrste
npr. snimak za novac standardni i stereomix

Snimci različite kategorije
npr. snimci za novac i ljubav

Popust za drugi snimak

100

50

Popust za treći snimak

150

100

Popust za četvrti snimak

200

100


Primeri izračunavanja cena:

Cena jednog snimka:
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 299 299 299

Snimci iz iste kategorije
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 299 299 746
A 199 299 - 100
A 149 299 - 150
A 99 299 - 200

Snimci iz različitih kategorija
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 299 299 946
B 249 299 - 50
C 199 299 - 100
D 199 299 - 100

Kombinovano snimci iz iste i različitih kategorija:
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 299 299 1590
A 199 299 - 100
A 149 299 - 150
A 99 299 - 200
B 249 299 - 50
B 149 299 - 100 - 50
B 99 299 - 150 - 50
C 199 299 - 100
C 99 299 - 100 - 100
C 49 299 - 150 - 100