Cenovnik

Svaki audio snimak ima svoju cenu koja je jasno naznačena na stranici sa opisom snimka. To je važeća cena za kupovinu jednog snimka. Za kupovinu svakog sledećeg snimka u okviru iste transakcije obračunava se popust.


Svi popusti se automatski obračunavaju kada stavite snimak u korpu za kupovinu.


Postoje dve različite vrste popusta:


- popusti za snimke iz iste kategorije (snimci sa istim afirmacijama i nazivom, ali različite vrste – standardni, nečujni, podsvesni i stereomiks),

- popusti za snimke iz različite kategorije (snimci sa različitim afirmacijama i naslovima).


Ove dve vrste popusta se kombinuju međusobno.


Različiti popusti su za snimke iz iste kategorije i za snimke iz različitih kategorija.


U navedenim primerima cena osnovnog snimka je 799 dinara, a popusti su prikazani u sledećoj tabeli:


Snimci iste kategorije ali različite vrste
npr. snimak za novac standardni i stereomix

Snimci različite kategorije
npr. snimci za novac i ljubav

Popust za drugi snimak

200

100

Popust za treći snimak

350

200

Popust za četvrti snimak

500

200


Primeri izračunavanja cena:

Cena jednog snimka:
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 799 799 799

Snimci iz iste kategorije
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 799 799 2146
A 599 799 - 200
A 449 799 - 350
A 299 799 - 500

Snimci iz različitih kategorija
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 799 799 2696
B 699 799 - 100
C 599 799 - 200
D 599 799 - 200

Kombinovano snimci iz iste i različitih kategorija:
Snimak Cena Način izračunavanja cene Ukupna cena
A 799 799 4940
A 599 799 - 200
A 449 799 - 350
A 299 799 - 500
B 699 799 - 100
B 499 799 - 200 - 100
B 349 799 - 350 - 100
C 599 799 - 200
C 399 799 - 200 - 200
C 249 799 - 350 - 200