Vrste snimaka

podsvest

U ponudi postoje 4 različite vrste audio podsvesnih snimaka:


  1. Standardni
  2. Stereo miks
  3. Nečujni
  4. Podsvesni

Standardni snimci

Standardni snimci sadrže afirmacije koje se normalno čuju na snimku u redosledu koji je naveden u opisu svakog snimka. Afirmacije se ponavljaju na svake 4 sekunde, više od 40 puta na svakom snimku. Ipak, nisu ovo obične afirmacije, već je nad njima primenjena tehnika reverberacije ili odjeka koja se pokazala kao izuzetno efikasna u pristupu podsvesti.


Dobro je da se slušaju pomoću slušalica, ali nije neophodno.


Primer standardnog snimka:Stereo miks snimci

Stereo miks snimci sadrže potpunu mešavinu afirmacija koje sa svih strana dopiru do Vaših ušiju i do mozga. One se emituju u različitim intervalima, preklapaju se, emituju se u nekad u desno, nekada u levo uvo, nekada glasnije, nekada utišane, tako da stvaraju konfuziju Vašeg svesnog uma. U početku Vi svesno pokušavate da slušate afirmacije, ali pošto je to vrlo zahtevno, ubrzo Vaš svesni um odustaje i počinje da se koncentriše na druge stvari. Ali zato je podsvesni um i dalje veoma pod uticajem pozitivnih afirmacija koje se ovom prilikom emituju.


Stereo miks snimke je neophodno slušati pomoću stereo slušalica.


Primer stereo miks snimka:Nečujni snimci

Nečujni snimci sadrže klasične afirmacije koje su navedene na spisku, ali one ne mogu svesno da se čuju. Kada pustite snimak, ništa se neće čuti, jer Vaša svest ne može da registruje zvukove na frekvenciji na kojoj se emituje nečujni snimak. Ako pomoću nekog programa pogledate grafički prikaz frekvencija nečujnog snimka, videćete da se na njemu zaista nalaze afirmacije. Ovi snimci su jedna vrsta sabliminalnih snimaka, odnosno snimaka koji emituju poruke ispod granice svesti, gde poruke svesno ne mogu da se čuju, ali ih podsvest registruje i prihvata. Neki ljudi će biti u stanju da čuju blago pištanje ili krčanje jer je njihov sluh sposoban da čuje više frekvencije.


Nečujni snimak je pogodan da se pusti preko zvučnika i da ima uticaj na više osoba odjednom. Ne ometa nikoga u radu i može da se emituje po ceo dan i tokom noći kreirajući nove pozitivne programe u Vašoj podsvesti.


podsvest

Primer nečujnog snimka:Podsvesni snimci

Podsvesni snimci su klasični sabliminalni snimci u kojima se afirmacije emituju ispod praga koji svest može da registruje. Afirmacije su na snimku zamaskirane dominantnim pozadinskim zvukom, koji je obično skup zvukova iz prirode (šuma, talasi, reka, ptičice...). Dakle, na podsvesnom snimku se čuje samo dominantni pozadinski zvuk, a afirmacije se emituju tako da ih jedino podsvesno možete registrovati. Tako se izbegava svest i njena logička strana koja bi odbacila afirmacije, i direktno se pozitivne sugestije ubacuju u podsvest.


Na podsvesne snimke se dodaju i binauralni zvuci koji služe da naš mozak navedu da radi u stanju u kom imamo bolji pristup podsvesti. Poznata je činjenica da tokom meditacije, hipnoze ili u periodu neposredno pre utonuća u san, naš um najbolje prihvata sugestije. Binauralni zvuci omogućavaju da to stanje postignemo i bez meditativnih tehnika. Zbog binauralnih zvuka, neophodno je da se podsvesni snimci slušaju pomoću stereo slušalica.


Primer podsvesnog snimka: